Konzervy 2

Konzervy sú uložené v n-vrsvách nad sebou podľa aritmetickej postupnosti. V desiatej vrstve je 37 konzerv a spolu vo všetkých desiatich vrstvách je 190 konzerv. Koľko konzerv je v prvej vrstve?

b) spolu vo všetkých n vrstvách
c) vyjadrite da nú postupnosť rekurentým vzťahom

Výsledok

a1 =  1

Riešenie:

Textové riešenie a1 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. N-uholník
  ngon_1 Gabo si narysoval n-uholník, ktorého veľkosti uhlov tvoria za sebou idúce členy aritmetickej postupnosti. Najmenší z nich bol 130° a najväčší 150°. Koľko strán má Gabov n-uholník?
 2. Aritmetická
  arithmetic_seq V aritmetickej postupnosti je a1=-10, d=8. Koľký člen je rovný číslu 486?
 3. Postupnosť
  Quadratic_equation V aritmetickej postupnosti je dané: Sn=3514, d=9, an=247 Vypočítajte a1 a n.
 4. Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 6 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-2, d=1
 5. Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a19=-63, d=-3
 6. Krkavci
  krkavec V rozprávke o sedem krkavcov bolo sedem bratov, z ktorých každý o sebe narodil presne o 1.0 roka po predchádzajúcom. Ked najstarší z bratov bol práve 7-krát starším ako najmladší, matka všetkých zakliala. Koľko rokov bolo sedem bratom krkavcom, keď ich ma
 7. Čísla
  ten Určite počet všetkých prirodzených čísel menších ako 4914593, ak každé je súčasne deliteľné 13, 7, 29. Aký je ich súčet?
 8. Kino
  cinema Buduje sa hľadisko letného kina pre 1239 divákov. Do prvej rady je plánovaných 29 sedadiel, do každej následnující postupne o 3 viac. Koľko radov sedadiel bude hľadisko mať?
 9. Gauss
  kfgauss Pomôžte malému K.F. Gaussovi spočítať všetky celé čísla od 1 do 110.
 10. Robotník - smena
  favorit_skoda Robotník vyrobí za smenu 300 súčiastok. Koľko súčiastok by vyrobil za 18 smien, keby svoj výkon postupne zvyšoval každú smenu o 3 súčiastky?
 11. Naviják
  navijak Koľko metrov lana hrubého 10 mm sa zmestí na cievku priemer 200 mm s dĺžkou 350 mm (prostredný tŕň má priemer 50 mm)?
 12. Osemsten súčet
  8sten Na každej stene pravidelného osemstenu je napísané jedno z čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, pričom na rôznych stenách sú rôzne čísla. Pri každej steny Janko určil súčet čísla na nej napísaného s číslami troch susedných stien. Takto dostal osem súčtov, ktoré.
 13. Priamky
  lines_1 V koľkých bodoch sa pretne 16 rôznych priamok, ak žiadne dve nie sú rovnobežné?
 14. Postupnosť
  posloupnost_an Ondrej napísal túto radu čísel: 1,3,7,15, .... n. Ktoré číslo do jeho radu nepatrí? ?
 15. Poštová schránka
  post Poštovú schránku vyberajú v pravidelných intervaloch 3-krát denne. Prvý krát ju vyberajú o 7:00 a naposledy o 17:00. Určite hodiny, kedy vyberajú schránku v priebehu dňa.
 16. Priemer čísel
  seq_moon Aký je priemer celých čísel od 10 do 47 vrátane?
 17. Uhly v trojuholníku
  fun Uhly v trojuholníku ABC tvoria aritmetickú postupnosť, pričom najväčší uhol má veľkosť γ=73°. Aké veľké sú ostatné uhly v trojuholníku?