Geometrický priemer - slovné úlohy

 1. Premena kvádra
  cube Kváder s rozmermi 5 cm, 10 cm a 17 cm sa má premeniť na kocku s rovnakým objemom. Aká je jej hrana?
 2. Obsah PT
  right_triangle_sepia Určite obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého prepona má dĺžku 12 a jeden jej úsek (ktorý vytína výška) 9.
 3. Inflácia
  tsar Kde bolo, tam bolo, cár vlastnil tlačiareň na peniaze a tlačil a tlačil. Výsledkom tlačenia peňazí bolo že v prvom roku ceny stúpli o 2.5%, v druhom o 2%, v treťom o 3.2% a vo štvrtom roku vládnutia o 3.7%. Potom už cár nebol zvolený. Vypočítajte priemern
 4. Obsah PT
  sandwich_rt V pravouhlom trojuholníku majú kolmé priemety odvesien na preponu dĺžku 15 cm a 16 cm. Určite plošný obsah trojuholníka.
 5. Pilier
  sliced_pyramid Určite objem piliera tvaru pravidelného štvorbokého zrezaného ihlana, ak jeho štvorcové postavy majú strany a = 15, b = 22 a výška piliera je v = 21.
 6. Trojročná inflácia
  bread Cena vianočky prvý rok stúpla o 2%, druhý rok mierne poklesla o 9%, tretí rok stúpla o 7%. Vypočítajte priemerný ročný rast cien vianočky.
 7. Geometrický priemer
  geom_mean Vypočítajte geometrický priemer čísel a=11.6 a b=20.4. Určite priemer aj konštrukčne, ak a,b sú dĺžky úsečiek.
 8. Socha
  michelangelo Na podstavci vysokom 3.9 m stojí socha vysoká 4.4 metrov. V akej vzdialenosti od sochy sa musí pozorovateľ postaviť, aby ju videl v najväčšom zornom uhle? Vzdialenosť oka pozorovateľa od zeme je 1.4 m.
 9. Štvorec a obdĺžnik
  squares Jedna strana obdĺžnika je o 1 cm kratšia ako strana štvorca, druhá strana je o 3 cm dlhší ako strana tohto štvorca. Štvorec a obdĺžnik majú rovnaké obsahy. Vypočítajte dĺžky strán štvorca a obdĺžnika.
 10. Ročné príjmy
  income Ročné príjmy (v tisícoch eur) pätnástich rodín sú: 60, 80, 90, 96, 120, 150, 200, 360, 480, 520, 1060, 1200, 1450, 2500, 7200 Vypočítajte harmonický a geometrický priemer týchto príjmov rodín.
 11. Rotácia
  cones_2 Pravouhlý trojuholník má strany a = 11 a b = 10. Prepona je c. Ak sa trojuholník otáča okolo strany c ako os, nájdite objem a plochu povrchu kužeľovej plochy vytvorenej touto rotáciou.

Ospravedlňujeme sa, ale v tejto kategórií nie je veľa príkladov.
Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.