Tvrdé drevo

Tvrdé drevo pre stĺp je v tvare zrezaného ihlana, pravidelnej heptagonálnej (hepta=7) pyramídy. Dolná hrana základne je 18 cm a horná základňa 14 cm. Výška je 30 cm. Zistite jeho hmotnosť v kg, ak je hustota dreva 10 gramov/cm3.

Správna odpoveď:

m =  17,3972 kg

Postup správneho riešenia:

s1=18 cm s2=14 cm h=30 cm  n=7  S1=41 n s1 cotg(π/n)=41 7 18 cotg(3,1416/7)65,4104 cm2 S2=41 n s2 cotg(π/n)=41 7 14 cotg(3,1416/7)50,8748 cm2  V=31 h (S1+S2+S1 S2)=31 30 (65,4104+50,8748+65,4104 50,8748)1739,7177 cm3  ρ=10 g/cm3  m1=ρ V=10 1739,717717397,177 g  m=m1 kg=m1:1000  kg=17397,177:1000  kg=17,397 kg=17,3972 kgNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?
Tip: premeniť jednotky hustoty vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek hustoty.
Chcete premeniť jednotku hmotnosti?
Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: