Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

1 2/5 + 1/3 = 26/15 = 1 11/151,7333333

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 1 2/5 na zlomek: 1 2/5 = 1 2/5 = 1 · 5 + 2/5 = 5 + 2/5 = 7/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 5. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 5/5 = 5/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 5 do čitatele 2. Nový čitatel je 5 + 2 = 7
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 7) nad jmenovatele 5.
 2. Sčítání: 7/5 + 1/3 = 7 · 3/5 · 3 + 1 · 5/3 · 5 = 21/15 + 5/15 = 21 + 5/15 = 26/15
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(5, 3) = 15. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 5 × 3 = 15. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »


Poslední změna: 22.7.2024