Úhel mezi vektory

Najděte úhel mezi danými vektory a zaokrouhlete výsledek na desetinu stupně.
u = (-22, 11)​​ a v = (16, 20)

Správná odpověď:

A =  0 °

Postup správného řešení:

u=(22)2+112=11 524,5967 v=162+202=4 4125,6125 s=(22) (16)+(11) (20)=132 A=π180°arccos(s/(u v))=π180°arccos((132)/(24,5967 25,6125))102,0948=0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 2 komentáře:
Žák
Je tu chyba, 19*12+25*3 se nerovná 75, ale 303.

Peter
Opravene, pocitalo sa tam 19*0+25*3=75 (vypadla 12 z vypoctu). Dakujeme!

Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: