Úhel mezi vektory

Najděte úhel mezi danými vektory a zaokrouhlete výsledek na desetinu stupně.
u = (-22, 11)​​ a v = (16, 20)

Vaše odpověď:

°


Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 2 komentáře:
#
Žák
Je tu chyba, 19*12+25*3 se nerovná 75, ale 303.

#
Peter
Opravene, pocitalo sa tam 19*0+25*3=75 (vypadla 12 z vypoctu). Dakujeme!

avatar
Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2