Trojúhelník KLM

Dané jsou body K (-3; 2), L (-1; 4), M (3, -4). zjistěte:
a) zda je trojúhelník KLM pravoúhlý
b) vypočítejte délku těžnice na stranu k
c) napište souřadnice vektoru LM
d) napište smernicový tvar strany KM
e) napište smernicový tvar osy strany KM

Výsledek

p =  1
t =  4,4721
x =  4
y =  -8
s = (Správná odpověď je: s=y=-x-1) Nesprávné

Postup správného řešení:

kx=3;ky=2 lx=1;ly=4 mx=3;my=4 k=(lxmx)2+(lymy)2=((1)3)2+(4(4))2=4 58,9443 l=(kxmx)2+(kymy)2=((3)3)2+(2(4))2=6 28,4853 m=(kxlx)2+(kyly)2=((3)(1))2+(24)2=2 22,8284  k>l>m k2=l2+m2=8,48532+2,82842=4 58,9443 k2=k LKM=90°  p=1
t=k/2=8,9443/2=2 5=4,4721
x=mxlx=3(1)=4
y=myly=(4)4=8
f(x)=y=kx+q k=kxmxkymy=(3)32(4)=1 q=myk mx=(4)(1) 3=1  s=y=x1Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: