Vypočtěte 13

Vypočtěte obsah pravoúhlého trojúhelníku, jehož delší odvěsna je o 6 dm kratší než přepona a o 3 dm delší než kratší odvěsna.

Správná odpověď:

S =  158,9423 dm2

Postup správného řešení:

a=c6 a=3+b a2+b2=c2  (c6)2+(a3)2=c2 (c6)2+((c6)3)2=c2  c230c+117=0  p=1;q=30;r=117 D=q24pr=30241117=432 D>0  c1,2=2pq±D=230±432=230±123 c1,2=15±10,392304845413 c1=25,392304845413 c2=4,6076951545867   Soucinovy tvar rovnice:  (c25,392304845413)(c4,6076951545867)=0  c=c1=25,392325,3923 dm a=c6=25,3923619,3923 dm b=a3=19,3923316,3923 dm  S=2a b=219,3923 16,3923158,9423 dm2   Zkousˇka spraˊvnosti:  c3=a2+b2=19,39232+16,3923225,3923 dm

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: