Kvádru 46761

Délky hran kvádru tvoří tři za sebou jdoucí členy GP. Součet délek všech hran je 84 cm a objem
kvádru 64 cm3. Určete povrch kvádru.

Správná odpověď:

S =  672 cm2

Postup správného řešení:

a+b+c=84 cm V=64 cm3  b=q a c=q2 a  V =abc = a3 q3 = (a q)3 = b3  b=3V=364=4 cm  a+c=84b ac = V/b a(84ba) = V/b  a(84ba)=V/b  a(844a)=64/4 a2+80a16=0 a280a+16=0  p=1;q=80;r=16 D=q24pr=8024116=6336 D>0  a1,2=2pq±D=280±6336=280±2411 a1,2=40±39,799497 a1=79,799497484 a2=0,200502516  a=a2=0,20050,2005 c=V/(b a)=64/(4 0,2005)79,7995 cm  S=2 (a b+b c+a c)=2 (0,2005 4+4 79,7995+0,2005 79,7995)=672=672 cm2   Zkousˇka spraˊvnosti:  V2=a b c=0,2005 4 79,7995=64 cm3 s2=a+b+c=0,2005+4+79,7995=84 cm q1=b/a=4/0,200519,9499 q2=c/b=79,7995/419,9499

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte statistickou kalkulačku?
Tip: Převody jednotky objemu vám pomůže naše kalkulačka pro převody jednotek objemu.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: