Tři obrazce

1/5 kruhu je vyznačena šrafováním. Poměr plochy čtverce k součtu plochy obdélníku a plochy kruhu je 1:2. 60% čtverce je vyšrafované a 1/3 obdélníku je vyšrafované. Jaký je poměr plochy kružnice k oblasti obdélníku?

Správná odpověď:

C =  0,3333

Postup správného řešení:


R = 1
R/3+C/5 = 0.60·S
2·S = C+R

R = 1
3C+5R-9S = 0
C+R-2S = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
3C+5R-9S = 0
R = 1
C+R-2S = 0

Řádek 3 - 1/3 · Řádek 1 → Řádek 3
3C+5R-9S = 0
R = 1
-0.667R+S = 0

Řádek 3 - -0.66666666666667 · Řádek 2 → Řádek 3
3C+5R-9S = 0
R = 1
S = 0.667


S = 0.66666667/1 = 0.66666667
R = 1/1 = 1
C = 0-5R+9S/3 = 0-5 · 1+9 · 0.66666667/3 = 0.33333333

C = 1/3 ≐ 0.333333
R = 1
S = 2/3 ≐ 0.666667

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: