Trojúhelníku 70804

Zahrada ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku je oplocená plotem o délce 364m. Kratší odvěsna trojúhelníku má délku 26m. Vypočítejte plochu této zahrady.

Správná odpověď:

A =  2184 m2

Postup správného řešení:

o=364 m a=26 m  o = a+b+c c2 = a2+b2 c2 = a2+(oac)2   c2 = a2+(oac)2  0=a2+(oa)22 (oa) c 0=262+(36426)22 (36426) c  676c=114920  c=676114920=170  c=170  b=oac=36426170=168 m  A=2a b=226 168=2184=2184 m2   Zkousˇka spraˊvnosti:  o2=a+b+c=26+168+170=364 m c2=a2+b2=262+1682=170 mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: