Obrácená Pythagorova věta

Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý:

Δ ABC: 37 dm, 35 dm, 12 dm
Δ DEF: 83 m, 82 m, 7 m
Δ GHI: 35 dm, 28 dm, 21 dm
Δ JKL: 48 mm, 64 mm, 80 mm
Δ MNO: 24 mm, 7 mm, 25 mmNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2