Ženci

Ženci měli posekat dvě louky, z nichž byla jedna dvakrát tak velká jako druhá. V první polovině dne se rodelili na dvě stejné skupiny. Jedna pokračovala v sečení větší louky a do konce dne ji celou pokosila. Druhá skupina sekala menší louku, ale do konce dne ji celou nepokosila. Zbytek posekat druhý den jeden sekáč za celý den. Kolik bylo sekáčům? (Předpokládáme, že doba sečení v první a druhé polovina dne byla stejná, i výkon ženců byl stejný. )

Správná odpověď:

n =  8

Postup správného řešení:


S1 = 2·S2
n/2 · 1 + n/2 · (1/2) = S1
n/2 · 1/2 + 1·1 = S2

S1-2S2 = 0
2S1-1,5n = 0
2S2-0,5n = 2

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
2S1-1,5n = 0
S1-2S2 = 0
2S2-0,5n = 2

Řádek 2 - 1/2 · Řádek 1 → Řádek 2
2S1-1,5n = 0
-2S2+0,75n = 0
2S2-0,5n = 2

Řádek 3 + Řádek 2 → Řádek 3
2S1-1,5n = 0
-2S2+0,75n = 0
0,25n = 2


n = 2/0,25 = 8
S2 = 0-0,75n/-2 = 0-0,75 · 8/-2 = 3
S1 = 0+1,5n/2 = 0+1,5 · 8/2 = 6

S1 = 6
S2 = 3
n = 8

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: