Kvadr. funcke

Které z bodů patří funkcí f:y= 2x2- 3x + 1 :

A(-2, 15)
B (3,10)
C (1,4)

Výsledek

A=B=C=
Řešení:

Textové řešení C=Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?

Další podobné příklady:

 1. Patří - leží
  parabola_2 Napište rovnici kvadratické funkce níž patří body A (-1, 10), B (2, 19), C (1,4)
 2. Rovnice
  function Rovnice f(x) = 0 má kořeny x1 = 9, x2 = 4, x3 = 100. Kolik je všech kořenů rovnice f(x2) = 0?
 3. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 16. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 4. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 5. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 6. Variace 4/2
  pantagram_1 Určete počet prvků jestliže je počet variací čtvrté třídy bez opakování 3422-krát větší než počet variací druhé třídy bez opakování.
 7. Kombinace 2tr
  math_2 Z kolika prvků můžeme vytvořit 990 kombinací 2. třídy bez opakování?
 8. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 9. Kombinatorická
  trezor_1 Z kolika prvků je možno utvořit šestkrát víc kombinací čtvrté třídy než kombinací druhé třídy?
 10. Kino 4
  cinema_2 V kině je 1656 sedadel, v poslední řadě je 105 sedadel, v každé další je o 3 sedadla méně. Kolik je řad celkem v kině?
 11. Asymptota
  asymptote Určite vertikálnu asymptotu funkcie ?.
 12. Funkce - posloupnost
  schody Napište prvních pět členů posloupnosti ?
 13. Determinant 3
  math_3 Inverzní matice k matici A má hodnotu determinantu 0,333. Jakou hodnotu bude mít determinant matice A?
 14. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 15. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 11 a 138 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 1788.
 16. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=3.3, kvocient q=-0.2. Vypočítejte a9.
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?