Parametricky 6400

Určete úhel přímky, která je určena parametricky x=5+t y=1+3t z=-2t t patři R a roviny, která je určena obecnou rovnicí 2x-y+3z-4=0.

Správná odpověď:

X =  30 °

Postup správného řešení:

S=(1,3,2) N=(2,1,3)  p=S,N p=1 2+3 (1)+(2) 3=7  s=12+32+(2)2=143,7417  n=22+(1)2+32=143,7417  cosA=S,Np  A=π180°arccos(s np)=π180°arccos(3,7417 3,7417(7))=60  X=90A=9060=30=30°Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: