Tvar

Určete goniometricky tvar komplexního čísla z = sqrt{ 30 } +2 i ; ; .

Výsledek

Mod z =  5.83
Arg z =  20.06 °

Řešení:

Textové řešení Mod z =
Textové řešení Arg z =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

2 komentáře:
#1
Lenka
Zajímavý příklad pro 6. třídu

#2
Žák
staci citat a je pre stredni skolu;)

avatar

Vyzkoušejte také kalkulačku s komplexními čísly. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Další podobné příklady:

 1. ABS KC
  complex_num Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla -15-29i.
 2. Převrácená hodnota
  complex_numbers Vypočítejte převrácenou hodnotu komplexního čísla z=1-2i:
 3. Moivre 2
  moivre_complex Najděte třetí odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).
 4. Jehlan
  jehlan Je dán jehlan, podstava a = 5 cm, výška v = 8 cm; a) urči odchylku roviny ABV od roviny podstavy b) odchylku protějších bočních hran
 5. Tangens úhlu
  tan V případě, že tangens úhlu a pravoúhlého trojúhelníku je 0,8. Pak je její nejdelší strana . ..
 6. Log
  exp_log Vypočítej hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 7. Moivrovka
  sqrt3_complex Existují dvě různá komplexní čísla z taková, že z na třetí se rovná 1 a současně z není rovno 1. Vypočtěte součet těchto dvou čísel.
 8. Komplexnost
  cplx Jsou tato čísla 2i, 4i, 1 + 2i, 8i, 3 + 2i, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i komplexní?
 9. Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 10. Vektor PQ
  vectors_2 Ze zadaných souřadnic bodů P = (5, 8) a Q = (6, 9), najděte souřadnice a velikost vektoru PQ.
 11. Silnice
  atan Na přímém úseku silnice je vyznačeno klesání 12 procent. Jaký úhel svírá směr silnice se směrem vodorovným?
 12. Odchylka přímek
  angle_two_lines Vypočítejte úhel těchto dvou přímek: ? ?
 13. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 14. Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů:
 15. Měřítko
  map_10 Zapiš měřítko vyjadřující, že zobrazený předmět byl zmenšen na třetinu.
 16. Akvárium
  zebra_fish Akvárium v obchodě se zvířátky má 8 zebra rybiček. Kolika různými způsoby může Peter vybrat 2 zebra rybiček?
 17. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?