Tvar

Určete goniometricky tvar komplexního čísla z = sqrt{ 86 } +20 i $  $ .

Výsledek

Mod z =  22.05
Arg z =  65.12 °

Řešení:

Textové řešení Arg z =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

2 komentáře:
#1
Lenka
Zajímavý příklad pro 6. třídu

#2
Žák
staci citat a je pre stredni skolu;)

avatar

Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Vyzkoušejte také kalkulačku s komplexními čísly.

Další podobné příklady:

 1. Určete
  tr_triangle_axes Určete obsah trojúhelníku daného přímkou -7x + 7y + 63 = 0 a souřadnicovými osy x a y.
 2. Trojúhelník
  sedlo Je dán trojúhelník KLM souřadnicemi vrcholů v rovině: K[13, -4] L[17, 13] M[4, -15]. Vypočítejte jeho obsah a vnitřní úhly.
 3. Lietadlo navigace
  triangle_airplane Letadlo opustilo letiště a letí na západ 120 mil a pak 150 mil ve směru jiho-západ 39.17°. Jak daleko je letadlo od letiště? Zaokrouhlete na nejbližší míli.
 4. Součin
  multiplicationchart Součet i součin tří přirozených čísel je 6. Napište největší z nich.
 5. Vektor
  some_vector Vypočtěte velikost vektoru v⃗ = (5.25, -2.75, 10)
 6. Křižovatka
  crossroad Do pravoúhlé křižovatky přichází osobní auto a houkající sanitka, sanitka sleva. Osobní auto jede rychlostí 31 km/h a sanitka 40 km/h. Vypočítejte jakou relativní rychlostí se sanitka pohybuje vzhledem na auto.
 7. Jednotkový vektor
  one_1 Zjistěte jednotkový vektor (jeho souřadnice) k vektoru AB pokud A[-12; 0], B[-10; 16].
 8. Krychle - stěna
  cubes_2 V krychle ABCDEFGH je ?. Jaký je povrch krychle?
 9. Vektory
  vectors Vektor a má souřadnice (-11; -17) a vektor b má souřadnice (-16; -1). Pokud vektor c = b - a, jaká je velikost vektoru c?
 10. Vektor
  vectors_1 Vektor u=(3,9,u3) a velikost vektoru u=12. Kolik je u3?
 11. Odvěsna - lehké
  pythag_triangle Vypočítej s přesností na desetiny cm délku odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku s délkou přepony 9 cm a délkou odvěsny 7 cm.
 12. Kružnice
  circles_2 Kružnice k má střed S[-10; -3] a největší tětiva má délku 6. Kolik společných bodů má kružnice se souřadnicovými osami?
 13. Délky stran
  red_triangle Pro kolik přirozených čísel x, může být 20, 11 a x délkami stran trojúhelníku?
 14. Rýchlosti slovenských vlakov
  zssk_train Rudolf se rozhodl cestovat vlakem ze stanice 'Ostratice' do stanice 'Trenčín'. V jízdních řádech našel vlak Os 5409 : km0Chynorany15:175Ostratice15:2315:238Rybany15:2715:2710Dolné Naštice15:3115:3114Bánovce nad Bebravou15:3515:3616Horné Ozorovce15:3915:
 15. Úsečka
  abs Která z dvojic čísel ohraničuje na číselné ose nejdelší úsečku: ?
 16. Rovnostranný válec
  3d Rovnostranný válec (v = 2r) má objem V = 156 cm3. Vypočítejte povrch tohto valce.
 17. Dvě auta
  car_racing Auto A1 jde průměrnou rychlostí 133 km/h a druhé auto A2 128 km/h. Kolik bude trvat autu A1 sekund, aby oběhl jedoucí auto A2. Auta předpokládejte že obě jsou dlouhé 4.4 metrů a bezpečnostní mezera mezi auty nechť je 2.6 metrů.