Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

2 2/3 + 3 1/12 = 23/4 = 5 3/4 = 5,75

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 2 2/3 na nepravý zlomok: 2 2/3 = 2 2/3 = 2 · 3 + 2/3 = 6 + 2/3 = 8/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 3. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 3/3 = 6/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 6 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 6 + 2 = 8
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 8) nad menovateľa 3.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 1/12 na nepravý zlomok: 3 1/12 = 3 1/12 = 3 · 12 + 1/12 = 36 + 1/12 = 37/12

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 12. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 12/12 = 36/12
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 36 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 36 + 1 = 37
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 37) nad menovateľa 12.
 3. Sčítanie: 8/3 + 37/12 = 8 · 4/3 · 4 + 37/12 = 32/12 + 37/12 = 32 + 37/12 = 69/12 = 3 · 23/3 · 4 = 23/4
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(3, 12) = 12. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 3 × 12 = 36. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 3 a dostaneme 23/4.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »