Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

2 4/18 + 6/18 = 23/9 = 2 5/92,5555556

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 2 4/18 na nepravý zlomok: 2 4/18 = 2 4/18 = 2 · 18 + 4/18 = 36 + 4/18 = 40/18

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 18. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 18/18 = 36/18
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 36 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 36 + 4 = 40
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 40) nad menovateľa 18.
 2. Sčítanie: 40/18 + 6/18 = 40 + 6/18 = 46/18 = 2 · 23/2 · 9 = 23/9
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(18, 18) = 18. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 18 × 18 = 324. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 23/9.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024