Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

2 8/9 - 3/7 = 155/63 = 2 29/632,4603175

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 2 8/9 na nepravý zlomok: 2 8/9 = 2 8/9 = 2 · 9 + 8/9 = 18 + 8/9 = 26/9

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 9. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 9/9 = 18/9
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 18 do čitateľa 8. Nový čitateľ je 18 + 8 = 26
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 26) nad menovateľa 9.
 2. Odčítanie: 26/9 - 3/7 = 26 · 7/9 · 7 - 3 · 9/7 · 9 = 182/63 - 27/63 = 182 - 27/63 = 155/63
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(9, 7) = 63. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 9 × 7 = 63. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »