Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

2 9/15 + 3 10/15 = 94/15 = 6 4/156,2666667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 2 9/15 na nepravý zlomok: 2 9/15 = 2 9/15 = 2 · 15 + 9/15 = 30 + 9/15 = 39/15

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 15. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 15/15 = 30/15
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 30 do čitateľa 9. Nový čitateľ je 30 + 9 = 39
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 39) nad menovateľa 15.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 10/15 na nepravý zlomok: 3 10/15 = 3 10/15 = 3 · 15 + 10/15 = 45 + 10/15 = 55/15

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 15. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 15/15 = 45/15
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 45 do čitateľa 10. Nový čitateľ je 45 + 10 = 55
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 55) nad menovateľa 15.
 3. Sčítanie: 39/15 + 55/15 = 39 + 55/15 = 94/15
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(15, 15) = 15. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 15 × 15 = 225. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »