Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

4 2/5 / 1 1/5 = 11/3 = 3 2/33,6666667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 4 2/5 na nepravý zlomok: 4 2/5 = 4 2/5 = 4 · 5 + 2/5 = 20 + 2/5 = 22/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 4 menovateľom 5. Celé číslo 4 je to isté ako 4 * 5/5 = 20/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 20 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 20 + 2 = 22
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 22) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 1/5 na nepravý zlomok: 1 1/5 = 1 1/5 = 1 · 5 + 1/5 = 5 + 1/5 = 6/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 5. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 5/5 = 5/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 5 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 5 + 1 = 6
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 6) nad menovateľa 5.
 3. Delenie: 22/5 : 6/5 = 22/5 · 5/6 = 22 · 5/5 · 6 = 110/30 = 10 · 11 /10 · 3 = 11/3
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokej hodnoty (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 6/5 je 5/6) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 10 a dostaneme 11/3.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »