Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

4 2/7 - 3 1/3 = 20/210,952381

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 4 2/7 na nepravý zlomok: 4 2/7 = 4 2/7 = 4 · 7 + 2/7 = 28 + 2/7 = 30/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 4 menovateľom 7. Celé číslo 4 je to isté ako 4 * 7/7 = 28/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 28 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 28 + 2 = 30
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 30) nad menovateľa 7.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 1/3 na nepravý zlomok: 3 1/3 = 3 1/3 = 3 · 3 + 1/3 = 9 + 1/3 = 10/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 3. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 3/3 = 9/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 9 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 9 + 1 = 10
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 10) nad menovateľa 3.
 3. Odčítanie: 30/7 - 10/3 = 30 · 3/7 · 3 - 10 · 7/3 · 7 = 90/21 - 70/21 = 90 - 70/21 = 20/21
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(7, 3) = 21. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 7 × 3 = 21. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »