Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

5 1/3 + 5 5/6 = 67/6 = 11 1/611,1666667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 5 1/3 na nepravý zlomok: 5 1/3 = 5 1/3 = 5 · 3 + 1/3 = 15 + 1/3 = 16/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 3. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 3/3 = 15/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 15 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 15 + 1 = 16
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 16) nad menovateľa 3.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 5 5/6 na nepravý zlomok: 5 5/6 = 5 5/6 = 5 · 6 + 5/6 = 30 + 5/6 = 35/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 6. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 6/6 = 30/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 30 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 30 + 5 = 35
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 35) nad menovateľa 6.
 3. Sčítanie: 16/3 + 35/6 = 16 · 2/3 · 2 + 35/6 = 32/6 + 35/6 = 32 + 35/6 = 67/6
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(3, 6) = 6. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 3 × 6 = 18. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »