Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

6 2/3 - 4 3/4 = 23/12 = 1 11/121,9166667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 6 2/3 na nepravý zlomok: 6 2/3 = 6 2/3 = 6 · 3 + 2/3 = 18 + 2/3 = 20/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 6 menovateľom 3. Celé číslo 6 je to isté ako 6 * 3/3 = 18/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 18 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 18 + 2 = 20
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 20) nad menovateľa 3.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 4 3/4 na nepravý zlomok: 4 3/4 = 4 3/4 = 4 · 4 + 3/4 = 16 + 3/4 = 19/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 4 menovateľom 4. Celé číslo 4 je to isté ako 4 * 4/4 = 16/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 16 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 16 + 3 = 19
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 19) nad menovateľa 4.
 3. Odčítanie: 20/3 - 19/4 = 20 · 4/3 · 4 - 19 · 3/4 · 3 = 80/12 - 57/12 = 80 - 57/12 = 23/12
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(3, 4) = 12. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 3 × 4 = 12. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »