Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

6 3/5 - 4 3/4 = 37/20 = 1 17/20 = 1,85

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 6 3/5 na nepravý zlomok: 6 3/5 = 6 3/5 = 6 · 5 + 3/5 = 30 + 3/5 = 33/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 6 menovateľom 5. Celé číslo 6 je to isté ako 6 * 5/5 = 30/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 30 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 30 + 3 = 33
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 33) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 4 3/4 na nepravý zlomok: 4 3/4 = 4 3/4 = 4 · 4 + 3/4 = 16 + 3/4 = 19/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 4 menovateľom 4. Celé číslo 4 je to isté ako 4 * 4/4 = 16/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 16 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 16 + 3 = 19
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 19) nad menovateľa 4.
 3. Odčítanie: 33/5 - 19/4 = 33 · 4/5 · 4 - 19 · 5/4 · 5 = 132/20 - 95/20 = 132 - 95/20 = 37/20
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 4) = 20. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 4 = 20. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3