Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7 2/9 - 3 5/6 = 61/18 = 3 7/183,3888889

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 2/9 na nepravý zlomok: 7 2/9 = 7 2/9 = 7 · 9 + 2/9 = 63 + 2/9 = 65/9

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 9. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 9/9 = 63/9
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 63 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 63 + 2 = 65
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 65) nad menovateľa 9.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 5/6 na nepravý zlomok: 3 5/6 = 3 5/6 = 3 · 6 + 5/6 = 18 + 5/6 = 23/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 6. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 6/6 = 18/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 18 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 18 + 5 = 23
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 23) nad menovateľa 6.
 3. Odčítanie: 65/9 - 23/6 = 65 · 2/9 · 2 - 23 · 3/6 · 3 = 130/18 - 69/18 = 130 - 69/18 = 61/18
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(9, 6) = 18. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 9 × 6 = 54. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »