Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

8 3/4 - 5 5/6 = 35/12 = 2 11/122,9166667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 8 3/4 na nepravý zlomok: 8 3/4 = 8 3/4 = 8 · 4 + 3/4 = 32 + 3/4 = 35/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 4. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 4/4 = 32/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 32 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 32 + 3 = 35
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 35) nad menovateľa 4.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 5 5/6 na nepravý zlomok: 5 5/6 = 5 5/6 = 5 · 6 + 5/6 = 30 + 5/6 = 35/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 6. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 6/6 = 30/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 30 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 30 + 5 = 35
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 35) nad menovateľa 6.
 3. Odčítanie: 35/4 - 35/6 = 35 · 3/4 · 3 - 35 · 2/6 · 2 = 105/12 - 70/12 = 105 - 70/12 = 35/12
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(4, 6) = 12. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 4 × 6 = 24. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »