Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

9 2/3 - 2 6/7 = 143/21 = 6 17/216,8095238

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 9 2/3 na nepravý zlomok: 9 2/3 = 9 2/3 = 9 · 3 + 2/3 = 27 + 2/3 = 29/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 9 menovateľom 3. Celé číslo 9 je to isté ako 9 * 3/3 = 27/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 27 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 27 + 2 = 29
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 29) nad menovateľa 3.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 6/7 na nepravý zlomok: 2 6/7 = 2 6/7 = 2 · 7 + 6/7 = 14 + 6/7 = 20/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 7. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 7/7 = 14/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 14 do čitateľa 6. Nový čitateľ je 14 + 6 = 20
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 20) nad menovateľa 7.
 3. Odčítanie: 29/3 - 20/7 = 29 · 7/3 · 7 - 20 · 3/7 · 3 = 203/21 - 60/21 = 203 - 60/21 = 143/21
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(3, 7) = 21. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 3 × 7 = 21. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »