7. príklad - riešky

Vstupenky na show stáli nejaký celočíselný počet, väčší ako 1. Navyše platilo, že súčet ceny detskej a dospeláckej vstupenky, rovnako ako ich súčin, bol mocninou prvočísla. Nájdite všetky možné ceny vstupeniek.

Správna odpoveď:

a1 =  2
a2 =  4
a3 =  8
a4 =  16

Postup správneho riešenia:

a+b=p1x a b=p2y  p1,p2prime n2=2,4,6,8,,2k  a=b=p2  a+b=2 p2=p1x =>p1=2 p1 p2=p1x=1  a1=2 b1=2  s1=2+2=4=22 s2=2 2=4=22
a2=4 b2=4  s1=4+4=8=23 s2=4 4=16=24
a3=8 b3=8  s1=8+8=16=24 s2=8 8=64=26
a4=16 b4=16  s1=16+16=32=25 s2=16 16=256=28Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?
Chceš si vypočítať najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých čísel?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: