Terč

Peter, Martin a Jirka sa triafali do zvláštneho terča, ktorý mal iba tri polia s hodnotami 12, 18 a 30 bodov. Všetci chlapci hádzali rovnakým počtom šípok, všetky šípky sa trafili do terča a výsledky každých dvoch chlapcov sa líšili v jedinom hode.

Petrov priemerný bodový výsledok bol o dva body lepší ako Martinov a ten bol o jeden bod lepší ako Jirkov priemer.

Určte, koľkými šípkami hádzal každý z chlapcov.

Správna odpoveď:

n =  6

Postup správneho riešenia:

Peter: 30 30 30 30 30 30; AVG = 30
Martin: 30 30 30 30 30 18; AVG = 28
Jirka: 30 30 30 30 30 12; AVG = 27

Program in PHP:
$x = array(12,18,30);
$ch = array();
for($n=1;$n<1000;$n++)
{
  foreach($x AS $xx)
  {
    $ch[0][$n] = $xx;

    foreach($x AS $yy)
    {
      $ch[1][$n] = $yy;
      foreach($x AS $zz)
      {
        $ch[2][$n] = $zz;

        $s0 = array_sum($ch[0]);
        $s1 = array_sum($ch[1]);
        $s2 = array_sum($ch[2]);

        if($s0/$n != 2+$s1/$n || $s1/$n != 1 + $s2/$n)
        {
          continue;
        }

        echo($n);
        print_r($ch);

      }
     }
  }

}
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: