Naklonená rovina

Teleso spočíva na naklonenej rovine a pôsobí na nej tlakovou silou s veľkosťou 70N.
Určte aký uhol zviera naklonená rovina s horizontálnou rovinou ak na teleso pôsobí tiažová sila s veľkosťou 100N.

Vaša odpoveď:

°


Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1