Je daný

Je daný pravouhlý trojuholník ABC, c je prepona. Vypočítajte strany a, b, uhol beta ak c=5 A=35 stupňov.

Správna odpoveď:

a =  2,8679
b =  4,0958
B =  55 °

Postup správneho riešenia:

c=5 A=35  sin A = a/c  a=c sinA=c sin35° =5 sin35° =5 0,573576=2,868=2,8679
cos A = b/c b=c cosA=c cos35° =5 cos35° =5 0,819152=4,09576=4,0958   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  b1=c2a2=522,867924,0958
B=90A=9035=55

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: