Z matematiky

Z matematiky alebo fyziky maturuje 78 študentov školy. Študentov, ktorí maturujú z matematiky a nematurujú z fyziky je trikrát viac ako tých, ktorí maturujú z fyziky a nematurujú z matematiky. Z matematiky maturuje 69 študentov. Koľko študentov maturuje z matematiky aj fyziky?

Správna odpoveď:

p =  42

Postup správneho riešenia:


m+f+p=78
m=3f
m+p=69

m+f+p=78
m=3·f
m+p=69

f+m+p = 78
3f-m = 0
m+p = 69

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
3f-m = 0
f+m+p = 78
m+p = 69

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3f-m = 0
1,333m+p = 78
m+p = 69

Riadok 3 - 1/1,33333333 · Riadok 2 → Riadok 3
3f-m = 0
1,333m+p = 78
0,25p = 10,5


p = 10,5/0,25 = 42
m = 78-p/1,33333333 = 78-42/1,33333333 = 27
f = 0+m/3 = 0+27/3 = 9

f = 9
m = 27
p = 42

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: