Guľa 13

Objem dutej gule je 3432 cm3. Aký je jej vnútorný polomer, keď hrúbka steny je 3 cm?

Správna odpoveď:

r =  8 cm

Postup správneho riešenia:

V=3432 cm3 h=3 cm V=V1V2 V1=4/3π (r+h)3 V2=4/3π r3 3/4/π V=(r+h)3r3 k=3/4/π V=3/4/3,1416 3432819,3296 9r2+27r+27=819,3296  9r2+27r792,33=0  a=9;b=27;c=792,33 D=b24ac=27249(792,33)=29252,8656 D>0  r1,2=2ab±D=1827±29252,87 r1,2=1,5±9,5019272898829 r1=8,0019272898829 r2=11,001927289883   Sucinovy tvar rovnice:  9(r8,0019272898829)(r+11,001927289883)=0 r>0 r=[r1]=[8,0019]=8=8 cm V1=4/3π (r+h)3=4/3 3,1416 (8+3)35575,2798 V2=4/3π r3=4/3 3,1416 832144,6606 V3=V1V2=5575,27982144,66063430,6192

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: