Dva štvorce

Dva štvorce, ktorých strany sú v pomere 3:9, majú súčet obvodov 93 cm. Vypočítaj súčet obsahov týchto dvoch štvorcov.

Správna odpoveď:

s =  337,8516 cm2

Postup správneho riešenia:

a1:a2=3:9 = o1:o2 o=93 cm  o = o1 + o2 = 4( a1 + a2 )  o = 4(a1+9/3 a1)  a1=4 (3+9)3 o=4 (3+9)3 93=1693=5,8125 cm  a2=39 a1=39 5,8125=16279=17,4375 cm  S1=a12=5,81252=256864933,7852 cm2 S2=a22=17,43752304,0664 cm2  s=S1+S2=33,7852+304,0664337,8516 cm2   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  r=a1:a2=5,8125:17,4375=310,3333=1:3  o1=4 a1=4 5,8125=493=23,25 cm o2=4 a2=4 17,4375=4279=69,75 cm O=o1+o2=23,25+69,75=93 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: