Rovnostranného 59903

Urči polomer a výšku (v centimetroch) rovnostranného kužeľa, ktorý má objem 1 liter

Správna odpoveď:

r =  8,1998 cm
h =  14,2025 cm

Postup správneho riešenia:

V=1 l cm3=1 1000  cm3=1000 cm3  2r=D=s h=3 r  V=31 π r2 h=31 π r2 3 r  V=3π 3 r3  r=3π 33 V=33,1416 33 1000=8,1998 cm
h=3 r=3 8,199814,2025 cm   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  V2=31 π r2 h=31 3,1416 8,19982 14,2025=1000 cm3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: