Bonbóny

Máme určitý počet cukríkov (bonbónov) a prázdnych škatuliek. Keď dáme cukríky do krabičiek po desiatich, ostanú 2 cukríky a 8 prázdnych škatuliek, keď po ôsmich, ostane 6 cukríkov a 3 krabičky. Koľko cukríkov a prázdnych škatuliek ostane, keď dáme cukríky do krabičiek po deviatich?

Správna odpoveď:

x =  51
y =  11

Postup správneho riešenia:

b(k8) 10=2 b(k3) 8=6  b10k=78 b8k=18  b=222 k=30  b(ky) 9=x 222(30y) 9=x x=9n+6 y=n+6 n>=2 9n+6<=222 n<=24 2<=n<=24 n=5 x=9 n+6=9 5+6=51
y=n+6=5+6=11Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?
Chcete previesť delenie prirodzených čísel - zistiť podiel a zvyšok?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: