Podkrovie

Nedávno som upratoval podkrovie a našiel som sadu najmenej 14 palíc, ktoré mi pred pár rokmi predal jeden zvedavý Talian. Keď som sa usilovne snažil prísť na to, prečo som to od neho kúpil, uvedomil som si, že sada má tú neuveriteľnú vlastnosť, že neexistujú 3 paličky, ktoré by vytvorili trojuholník. Ak má sada dve paličky dĺžky 1, ktoré sú najmenšie, aká je najmenšia možná dĺžka 14. palice?

Správna odpoveď:

x14 =  377

Postup správneho riešenia:

x1=1 x2=1 x3=x1+x2=1+1=2 x4=x3+x2=2+1=3 x5=x4+x3=3+2=5 x6=x5+x4=5+3=8 x7=x6+x5=8+5=13 x8=x7+x6=13+8=21 x9=x8+x7=21+13=34 x10=x9+x8=34+21=55 x11=x10+x9=55+34=89 x12=x11+x10=89+55=144 x13=x12+x11=144+89=233 x14=x13+x12=233+144=377Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: