Klára

Klára s Jitkou vyšli na peší výlet vo 13 hodín rýchlosťou 5km/h. V 14 hodín vyšiel za dievčaťami Tomáš na bicykli priemernou rýchlosťou 28km/h. V koľko hodín a v akej vzdialenosti od začiatku cesty Tomáš obe dievčatá dobehol?

Správna odpoveď:

t = hh:mm 14:13
s =  6,087 km

Postup správneho riešenia:

v1=5 km/h2 v2=28 km/h  s1=s2 v1 (t13)=v2 (t14)  v1 (x13)=v2 (x14) 5 (x13)=28 (x14)  23x=327  x=23327=14,2173913  x=2332714,217391  t=14:13
s=v1 (x13)=5 (14,217413)=6,087 kmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: