Na obrázku 4

Na obrázku sú kružnice k₁(S₁; r1=9 cm) a k₂(S2; r2 = 5 cm). Ich priesečníky určujú spoločnú tetivu t dlhú 8 cm. Vypočítajte v cm vzdialenosť stredov |S₁ S₂| s presnosťou na dve desatinné miesta.

Správna odpoveď:

x =  11,06 cm

Postup správneho riešenia:

r1=9 cm r2=5 cm t=8 cm  y=t/2=8/2=4 cm x1=r12y2=9242=65 cm8,0623 cm x2=r22y2=5242=3 cm  x=x1+x2=8,0623+3=11,06 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: