Pochodový uhol

Hliadka mala určený pochodový uhol 13°. Po prejdení 9 km sa uhol zmenil na 62°. Týmto smerom išla hliadka 10 km. zistí vzdialenosť od miesta, z ktorého hliadka vyšla.

Pozn. Pochodový uhol - azimut - je uhol, ktorý zvierajú polpriamky – jedna smerujúca ku severu a druhá smerujúca k meranému objektu. Uhol sa počíta v smere od severu na východ (v smere pohybu hodinových ručičiek).

Správna odpoveď:

d =  17,2942 km

Postup správneho riešenia:

α=13  a=9 km β=62  b=10 km  x1=a sinα=a sin13° =9 sin13° =9 0,224951=2,02456 km y1=a cosα=a cos13° =9 cos13° =9 0,97437=8,76933 km  x2=b sinβ=b sin62° =10 sin62° =10 0,882948=8,82948 km y2=b cosβ=b cos62° =10 cos62° =10 0,469472=4,69472 km  x=x1+x2=2,0246+8,829510,854 km y=y1+y2=8,7693+4,694713,464 km  d=x2+y2=10,8542+13,4642=17,2942 kmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: