Vzdálenost 71874

Hlídka měla určený pochodový úhel 13°. Po ujetí 9 km se úhel změnil na 62°. Tímto směrem šla hlídka 10 km. zjistí vzdálenost od místa, ze kterého hlídka vyšla.

Správná odpověď:

d =  17,2942 km

Postup správného řešení:

α=13  a=9 km β=62  b=10 km  x1=a sinα=a sin13° =9 sin13° =9 0,224951=2,02456 km y1=a cosα=a cos13° =9 cos13° =9 0,97437=8,76933 km  x2=b sinβ=b sin62° =10 sin62° =10 0,882948=8,82948 km y2=b cosβ=b cos62° =10 cos62° =10 0,469472=4,69472 km  x=x1+x2=2,0246+8,829510,854 km y=y1+y2=8,7693+4,694713,464 km  d=x2+y2=10,8542+13,4642=17,2942 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Chcete proměnit jednotku délky?
Kosinovú větu přímo používá kalkulačka SUS trojúhelníku.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: