V triede

V triede je 32 žiakov, pričom dievčat je o dve tretiny viac ako chlapcov.

a) O koľko percent viac je dievčat ako chlapcov? Výsledok zaokrúhlite na celé percenta.
b) Koľko je v triede chlapcov?
c) Určite v triede pomer chlapcov a dievčat v základnom tvare.

Správna odpoveď:

c =  12
d =  20
p =  67 %
f =  3:5

Postup správneho riešenia:


c+d=32
d = c+ 2/3c

c+d=32
d = c+ 2/3•c

c+d = 32
5c-3d = 0

c = 12
d = 20

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.
p=100 cdc=100 122012=3200%=67%
f=dc=2012=53=0,6=3:5Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Chcete zaokrúhliť číslo?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: