Potrubie

Vypočítajte hmotnosť 2 m dlhého železničného potrubia s vnútorným priemerom 10 cm a hrúbkou steny 3 mm. Hustota železa je p = 7,8 g/cm3.

Výsledok

m =  15.144 kg

Riešenie:

D1=10 cm h=3 mm=3/10 cm=0.3 cm l=2 m=2 100 cm=200 cm  D2=D1+2 h=10+2 0.3=535=10.6 cm  r1=D1/2=10/2=5 cm r2=D2/2=10.6/2=5310=5.3 cm  S=π r22π r12=3.1416 5.323.1416 529.7075 cm2   V=S l=9.7075 2001941.5043 cm3  r=7.8 g/cm3 m1=r V=7.8 1941.504315143.7332 g  m=m1kg=m1/1000 kg=15.143733227364 kg=15.144  kg D_{ 1 } = 10 \ cm \ \\ h = 3 \ mm = 3 / 10 \ cm = 0.3 \ cm \ \\ l = 2 \ m = 2 \cdot \ 100 \ cm = 200 \ cm \ \\ \ \\ D_{ 2 } = D_{ 1 }+2 \cdot \ h = 10+2 \cdot \ 0.3 = \dfrac{ 53 }{ 5 } = 10.6 \ cm \ \\ \ \\ r_{ 1 } = D_{ 1 }/2 = 10/2 = 5 \ cm \ \\ r_{ 2 } = D_{ 2 }/2 = 10.6/2 = \dfrac{ 53 }{ 10 } = 5.3 \ cm \ \\ \ \\ S = \pi \cdot \ r_{ 2 }^2 - \pi \cdot \ r_{ 1 }^2 = 3.1416 \cdot \ 5.3^2 - 3.1416 \cdot \ 5^2 \doteq 9.7075 \ cm^2 \ \\ \ \\ \ \\ V = S \cdot \ l = 9.7075 \cdot \ 200 \doteq 1941.5043 \ cm^3 \ \\ \ \\ r = 7.8 \ g/cm^3 \ \\ m_{ 1 } = r \cdot \ V = 7.8 \cdot \ 1941.5043 \doteq 15143.7332 \ g \ \\ \ \\ m = m_{ 1 } \rightarrow kg = m_{ 1 } / 1000 \ kg = 15.143733227364 \ kg = 15.144 \ \text{ kg }Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?
Tip: premeniť jednotky hustoty vám pomôže náš prevodník jednotiek hustoty.

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Cu drôt
  medeny-drat Medený drôt má dĺžku l = 980 m a priemer d = 8 mm. Vypočítajte jeho hmotnosť, ak hustota medi je ρ = 8500 kg/m3. Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto.
 2. Medaila
  gold_medail Vypočítajte približnú hmotnosť zlatej olympijskej medaily, ak má priemer 8 cm a hrúbku 6 mm. Hustotu zlata najdite v tabuľkách alebo na internete.
 3. Šetrenie vody
  pipes Vypočítajte koľko Eur sa ročne minie zbytočne na teplú úžitkovú vodu, ktorá počas noci vychladne v potrubí. Obytný dom má 129 metrov rozvodov TÚV s prierezom 5/8" a teplá voda má cenu 7 Eur/m3.
 4. Trávnata plocha
  circular_flowerbed_1 Okolo kruhovej trávnatej plochy je 2 m široký chodník. Vonkajší okraj chodníka tvorí obrubník, ktorého dĺžka je 157 m. Obrubník aj vnútorná strana chodníku spolu tvoria sústredné kružnice. Vypočítajte obsah kruhovej trávnatej plochy a výsledok zaokrúhlite.
 5. Esíčko
  esicko Dĺžka úsečky AB je 24 cm a bod M a N ju delí na tretiny. Vypočítajte obvod a obsah tohto obrazca.
 6. Hliníkový drôt
  drat Hliníkový drôt s priemerom 3 mm má celkovú hmotnosť 1909 kg a hustotu 2700 kg/m3. Ako dlhý je zväzok drôtu?
 7. Cisterna
  cisterna_2 Valcová cisterna má dlžku 8 metrov a obsahuje 40 metrov kubických benzínu. Aký je jej vnútorný priemer?
 8. Nafta 3
  valec2_3 Koľko nafty je vo vodorovnej valcovej nádrži v tvare rotačného valca s výškou dĺžky 10m, keď šírka hladiny je 1m a hladina je 20cm pod hornou stranou valca?
 9. Vŕtaná studňa
  studna Vŕtaná studňa má hĺbku 20m a polomer 0.1m. Koľko litrov vody sa zmestí do studne?
 10. Trávnik
  green_circle Vodná tryska na zvalažovanie trávnika dosterkne do vzdialenosti 1,8m. Aký velký je obsah trávnika, ktorý zavlažuje?
 11. Umelé maslo
  factory_butter V továrni na výrobu popcornu v Orville je zásobník umelej náhrady masla, ktorý má výšku 55 stôp a priemer 18 stôp. Koľko galónov náhrady umelého masla môže obsahovať nádrž?
 12. Hektolitre
  sudy_4 Koľko hektolitrov vody je v záhradnom sude s priemerom 90 cm a výškou 1,3 m, ak je zaplnený z 80%?
 13. Valcova
  valec Valcova nádoba s priemerom 1,8m obsahuje 2000l vody. Akú plochu (v dm2) tejto nádoby obmýva voda?
 14. Nádoba + voda v2
  chemickelaboratorium1 Do valcovej nádoby vliali 3.5 litra vody. Ak mala nádoba priemer podstavy 3 dm, voda siahala približne do akej výšky?
 15. Hladina
  hladina.JPG Ako vysoko siaha voda v nádobe tvaru valca s priemerom podstavy 12 cm, ak je v nej liter vody? Vyjadri v cm s presnosťou na 1 desatinné miesto.
 16. Valec - podstava
  valec_4 Valec s podstavou o obsahu 8 dm2 má objem 120 litrov. Z valca úplne naplneného vodou sa 40 litrov vody odobralo. V akej výške od dna /s presnosťou na dm/ je vodná hladina?
 17. Hrniec
  hrniec_1 Priemer hrnca je 38 cm. Výška je 30 cm. Koľko litrov vody sa zmestí do hrnca?