Vzdialenosť 78294

Vzdialenosť miest Aš a Breclav je 477 km. Akými rýchlosťami išli autá idúce proti sebe, keď pomalšie vychádzalo o 6:30 z Aše a druhé vyrážalo o 8 h z Břeclavi. Pritom sa stretnú o 10:30 a rozdiel ich rýchlostí je 41 km/h. Ako ďaleko bude pomalšie auto po tri a pol hodine jazdy?

Správna odpoveď:

x =  136,9375 km

Postup správneho riešenia:

s=477 km t1=6:30=6 hod 30 min =6+6030=6,5 hod=6,5 t2=8:0=8 hod =8 t3=10:30=10 hod 30 min =10+6030=10,5 hod=10,5 v3=41 km/h  v1 (t3t1)+v2 (t3t1)=s v1+v3=v2 v1 (10,56,5)+v2 (10,56,5)=477 v1+41=v2  4v1+4v2=477 v1v2=41  Riadok241 Riadok1Riadok2 4v1+4v2=477 2v2=160,25  v2=2160,25=80,125 v1=44774v2=44774 80,125=39,125  v1=8313=39,125 v2=8641=80,125  t4=3,5 h  x=t4 v1=3,5 39,125=136,9375 kmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: