Strom 21

Strom, ktorý je na náprotivom brehu rieky vidíme pod uhlom 15° zo vzdialenosti 41m od brehu rieky. Z brehu rieky vidíme pod uhlom 31°. Aký vysoký je strom?

Správna odpoveď:

h =  19,83 m

Postup správneho riešenia:

α=15  a=41 m β=31   tgβ=h:r tgα=h:(r+a)  tgβ:tgα=(r+a):r=k  k=tgβ/tgα=tg31° /tg15° =0,600861/0,267949=2,24244  r+a=r k r+41=r 2,2424423584781  1,242442r=41  r=1,2424423641=32,99951883  r=32,999519  h=r tgβ=r tg31° =32,9995 tg31° =32,9995 0,600861=19,83=19,83 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: