Činiteľa 80772

Je daný súčin dvoch čísel. Ak zväčšíme prvého činiteľa o 2 a druhého činiteľa o dva zmenšíme, zväčší sa súčin o 4. O koľko sa súčin zmení, keď prvého činiteľa o 3 zmenšíme a druhého činiteľa o 3 zväčšíme?

Správna odpoveď:

s =  3

Postup správneho riešenia:

x y=z (x+2)(y2)=z+4 x y4+2y2x=z+4 z4+2y2x=z+4 2y2x=8 yx=4  x=y4 y=x+4 z=x y = x(x+4)  (x+3)(y3) = xy9+3y3x = z 9+3y3 (y4) = z9+3y3y+12 (x+3)(y3) = z9+12 = z+3  s=3   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  x=13 y=x+4=13+4=17  z1=x y=13 17=221 z2=(x+2) (y2)=(13+2) (172)=225 z3=(x+3) (y3)=(13+3) (173)=224  s2=z3z1=224221=3 s2=sNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: