Vypočítajte 12

Vypočítajte obvod štvorca, keď poznáme dížku jeho uhlopriečky e=4,2 m

Správna odpoveď:

o =  11,8794 m

Postup správneho riešenia:

e=4,2 m a=e/2=4,2/22,9698 m  o=4 a=4 2,9698=11,8794 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: