Prémie

Piatim zamestnancom firmy, boli vyplatené prémie tak, že každý nasledujúci dostal o 550 menej ako predchádzajúce zamestnanec. Koľko eur dostal každý, ak bolo vyplatených celkom 11 000 EUR?

Správna odpoveď:

a =  3300
b =  2750
c =  2200
d =  1650
f =  1100

Postup správneho riešenia:


a+b+c+d+f = 11000
b = a-550
c = b-550
d = c-550
f = d-550

a+b+c+d+f = 11000
a-b = 550
b-c = 550
c-d = 550
d-f = 550

a = 3300
b = 2750
c = 2200
d = 1650
f = 1100

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: