Algebra - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 4103

 • Kvocientík
  seq2_3 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,39, a a1+a2=0,39.
 • AP - ľahký príklad
  seq2_1 Určte štvrtý člen a diferenciu AP, ak a1=3,2 a a2+a3=7.
 • Siedmak
  seq_7 Určte siedmy člen GP, ak a1=-3,4, q=5
 • Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 • AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 • Kvocientík 3
  numbers3_2 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,52, a a1+a2=0,39.
 • Vyjadrovačka
  divne_1 Určte dvadsiatyprvý člen a diferenciu AP, ak a1=0,12 a a1+a2=0,42.
 • Efko
  exp_7 Určte hodnotu f: 0,49^f=0,7
 • AP 5
  postupnost1_1 Určte druhý člen a diferenciu AP, ak a3=5,a a1+a3=16.
 • GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 • Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 • Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 • Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2
 • Jednoduchá rovnica
  axes_1 Riešte pre x: 3 (x + 2) = x - 18
 • Rovnica 4
  math_1 Riešte rovnicu: ?
 • Obedy
  soup_2 Zo 129 študentov 1. Ročníka chodí pravidelne na obed alebo na večeru 116 študentov, 62 študentov dochádza najviac na jedno z týchto jedál. Pritom na obedy chodí o 46 študentov viac než na večeru. Koľko študentov chodí na obedy i na večere, koľko len na ve
 • Ypsilon
  squares2_4 Určte y: 32^y=2
 • Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .