V trojúhelníku

V trojúhelníku ABC vypočítejte velikosti všech výšek, úhlů, obvod a obsah, pokud je dané a-40cm, b-57cm, c-59cm

Správná odpověď:

o =  156 cm
S =  1087,4907 cm2
v1 =  54,3745 cm
v2 =  38,1576 cm
v3 =  36,8641 cm
A =  40,2961 °
B =  67,1615 °
C =  72,5424 °

Postup správného řešení:

a=40 cm b=57 cm c=59 cm  o=a+b+c=40+57+59=156 cm
s=o/2=156/2=78 cm  S=s (sa) (sb) (sc)=78 (7840) (7857) (7859)=114 91=1087,4907 cm2
S = 2a v1  v1=2 S/a=2 1087,4907/40=54,3745 cm
v2=2 S/b=2 1087,4907/57=4 91=38,1576 cm
v3=2 S/c=2 1087,4907/59=36,8641 cm
sinA=v3:b=36,8641:570,6467=193909:299826 A=π180°arcsin(v3/b)=π180°arcsin(36,8641/57)=40,2961=40°1746"
sinB=v3:a=36,8641:400,9216=82159:89148 B=π180°arcsin(v3/a)=π180°arcsin(36,8641/40)=67,1615=67°941"
C=180AB=18040,296167,1615=72,5424=72°3233"

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Kosinovú větu přímo používá kalkulačka SUS trojúhelníku.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: